Vabilo na redni občni zbor združenja

Vabimo Vas na redni občni zbor SZRKPH-PRO, ki bo v soboto 11. marca 2017 v gostlini Repnik, v Vrhoplju pri Kamniku.

Ob 9:00 bo sestanek za žrebčarje, ob 11:00 pa pričetek občnega zbora

Dnevni red občnega zbora 2017:   

                                1. Otvoritev občnega zbora
                                                      2. Potrditev dnevnega reda
                                                      3. Imenovanje: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev
                                                      4. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti zbora
                                                      5. Poročilo predsednika
                                                      6. Poročilo strokovne vodje
                                                      7. Poročilo blagajnika
                                                      8. Poročilo nadzornega odbora
                                                      9. Razprava in sprejem poročil ter zaključnega računa za leto 2016
                                                     10. Razrešitev in izvolitev v organe združenja
                                                     11. Predstavitev sprememb rejskega programa
                                                     12. Program dela in financiranja za leto 2017
                                                     13. Pozdrav gostov
                                                     14. Razno

Pol ure pred začetkom boste lahko poravnali članarino za leto 2016 – 35€.

Znesek lahko nakažete tudi na TRR račun združenja: 10100-0055158754. Pod »Nalogodajalec« navedite svoja priimek, ime in naslov«

Z željo po čim večji aktivnosti tudi v tem letu pozivamo vse, ki se želijo udejstvovati v združenju, se pišejo na e-mail naslov: tadejoberstar@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Tadej Oberstar, Dol pri Ljubljani 7, 1262 Dol pri Ljubljani ali po telefonu 031/395-928

Na facebook strani združenja ( Slovensko združenje konj HAFLINGER) lahko oddate oglas za prodajo ali nakup haflingerja ali konjeniške opreme, ki bo na občnem zboru tudi vsem na ogled in si tako povečate možnost za prepoznavnost in s tem nakup ali prodajo zlatih konj z zlatim srcem. 

Na zboru bomo lahko prisluhnili aktualnim in zanimivim temam, po uradnem zaključku, pa Vas vabim na kosilo in klepet ob kavici.

V upanju, da se vidimo v čim večjem številu Vas lepo pozdravljam!  

                                                                                                                           Tadej Oberstar, predsednik SZRKPH-PRO