nedelja, 25. september 2022
Center konjeniškega športa Lopata, Celje


V nedeljo, 25. septembra 2022, je v Centru konjeniškega športa na Lopati potekal test delovne sposobnosti za plemenske žrebce in test delovne sposobnosti za kobile, katere so lahko test opravljale skupaj pod sedlom in v vpregi ali pa samo posamično. Letos smo delovni test prvič izvedli skupaj s Slovenskim združenjem rejcev konj pasme lipicanec.


Plemenski žrebci so opravljali 30-dnevni delovni test na testni postaji pri Boštjanu Brinjovcu v Mozirju. V letošnjem letu je test za plemenske žrebce, zaradi uskladitve z rejskim programom izvorne rodovniške knjige, katero vodijo na Tirolskem (AT), potekal nekoliko drugače. Najprej so morali žrebci opraviti prosto skakanje čez tri zaporedno postavljene ovire, stopnjujoče do višine 80 cm. Sledil je test pod sedlom, ki je sestavljen iz jahanja s strani vodje treninga pod sedlom (Boštjan Brinjovc) in jahanja s strani testnega jahača (Anna Seifter iz Avstrije). Testu pod sedlom je sledilo jahanje oziroma galopiranje v dolžini dobrega kilometra s postavljeno naravno oviro. Del tega dela testa smo bili primorani, zaradi slabega vremena, opraviti v pokriti jahalnici. Zadnji del testa je bila vožnja enovprege s strani vodje treninga v vpregi (Boštjan Brinjovc) in testnega voznika (Klemen Turk). Vsi trije žrebci so test opravili pozitivno.


Kobile imajo po trenutno veljavnem rejskem programu možnost opravljanja celotnega testa, torej testa pod sedlom in v vpregi ali pa test opravijo samo posamično, torej samo v vpregi ali samo pod sedlom. Letos je celotni test opravljala ena kobila, posamezni test pod sedlom pa sta opravljali dve kobili. Vse tri kobile so test opravile pozitivno.


Komisijo so sestavljali:

Preizkus delovne sposobnosti je ena izmed pomembnejših selekcijskih metod, s katerim lahko ugotavljamo rejski napredek. Ker je reja haflingerja usmerjena v vzrejo vsestransko uporabnega univerzalnega konja, je zelo pomemben pokazatelj njegove uporabne vrednosti. Iz ocen se tako da razbrati kakšna je kvaliteteta (kakovost gibanja, zamah, jahljivost, …) in uporabnost (karakter, poslušnost, delovoljnost, … ) vsakega posameznega konja.

Iz letošnjih rezultatov lahko razberemo, da imamo v populaciji kvalitetne plemenske živali, katere bodo te lastnosti prenašale na svoje potomce in jih še izboljševale.

Katalog - Delovni test 2022

Žrebci

SILAS-C

oče: Sandiego, mati: Tina

rejec: Alfred Hofer, Lajen (IT)

lastnik: PRO Haflinger Slovenija

ocena: 8,29

NEXT ONE 

oče: Neugold, mati: Heaven

rejec: Andreas Reibnegger, Glödnitz (AT)

lastnik: Vilko Kešnar, 1242 Stahovica 

ocena: 8,11

WHISPER

oče: Wallenstein, mati: Fedora

rejec: Danica Rom, 8340 Črnomelj

lastnik: PRO Haflinger Slovenija

ocena: 7,48

KOBILE

MATRONEA 

oče: Stainz, mati: Manila 

rejec: Rauch-Fuchs Annemarie (AT)

lastnik: Jože Štrubelj, 1291 Škofljica

ocena: 7,9

jahač: Anže Strnad

FLAMENCA

oče: Amerigo, mati: Flavia

rejec: Paul in Ramona Hecher, Gloggnitz (AT)

lasntik: Jože Štrubelj, 1291 Škofljica

ocena: 7,3

jahač: Anže Strnad 

Rezultati delovnega testa 2022