Zbor članov

Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani SZRKPH.Njegove naloge in pristojnosti so volitev in razreševanje članov temeljnih organov SZRKPH, sprejemanje in spreminjanje statuta društva, sprejemanje letnih poročil upravnega in nadzornega odbora. Na predlog upravnega odbora lahko zbor članov sprejema tudi pomembne odločitve in stališča glede reje in promocije konje pasme haflinger v Sloveniji.Zbor članov se skliče vsaj enkrat letno na pobudo predsednika.


IMG 4421

- Zapisnik z rednega občnega zbora 2016 (12.3.2016)

-
 Zapisnik z izrednega občnega zbora 2015 (20.12.2015)

- Zapisnik z rednega občnega zbora 2015 (1.3.2015)

- Zapisnik z rednega občnega zbora 2014 (8.3.2014)

Zapisnik z rednega občnega zbora 2013 (23.2.2013)

Zapisnik z rednega občnega zbora 2012 (26.2.2012)