Žrebci

V rejsko razvitih rejah je načrtno parjenje eden osnovnih mehanizmov zagotavljanja kvalitete potomcev. Tega mehanizma se osveščeni rejci še kako zavedajo in za svoje kobile skrbno izbirajo primernega žrebca. V Sloveniji je v letu 2022 licenciranih 17 žrebcev, zastopane so vse linije, z izjemo linije St. V obdobju zadnjega desetletja se število žrebcev po posameznih linijah nekoliko spreminja. Ves čas so zastopane vse linije z izjemo linije W, ki v naši populaciji v obdobju 2014-2016 ni bila prisotna. Število žrebcev po vseh linija je zadovoljiva, zagotoviti pa bo potrebno vsaj enega žrebca linije St, ki v letu 2022 v populaciji nima svojega predstavnika. Delež plemenjakov slovenskega izvora, 9 žrebcev, je nekoliko večji kot delež plemenjakov tujega – Avstrijskega izvora, in sicer 7 žrebcev. V javni lasti in v upravljanju PRO ZRKPH je 14 žrebcev, 3 žrebci so v privatni lasti. Število plemenskih žrebcev je pred letom 2015 ves čas nekoliko nihalo, v obdobju zadnjih petih let pa je zaznati da se število plemenjakov zmanjšuje. Največ plemenjakov je plemenilo v letu 2004, kar 26 žrebcev, največ pripustov je bilo v letu 2003, in sicer 522, število pripuščenih kobil na posameznega plemenjaka pa je bilo največje v letu 2002, povprečno 15,83. Število pripuščenih kobil se spreminja sorazmerno s številom plemenskih žrebcev. V letu 2021 je bilo po zadnjih podatkih pripuščenih 127 kobil. Število pripuščenih kobil na posameznega žrebca ves čas rahlo niha in se v zadnjem desetletnem obdobju giblje okoli 10 pripustov na posameznega žrebca.

2201-1-5784_x (1)

Žrebec Silas-C

Best Of_2 (1)

Žrebec Best-Of