Spoštovani rejci konj pasme Haflinger,

 

dokazali smo, da ko so se nam zaprle dvoje vrat in namesto, da bi žalovali smo združili moči z vsem znanjem in izkušnjami, ter odprli novih sto.

 

Imamo ga, potrjen nov rejski program.

 

Rejski program je potrjen na 13. seji  sveta  za živinorejo 5.6.2023 na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Ob tej priložnosti bi se zahvalil g. mag. Stanetu Bergantu, ga. dr.vet.med Jamnik Cerk Karolini, g. Andreju Šalika in članom združenja Davidu Gazvodi, Jerneju Čibašku, Franji Strniša, Suzani Pušaver, Miranu Dovniku, Dejanu Halič, Ivanu Hercog, Mis Boštjanu, Jožetu Vidmar, Robertu Cvelbar, Joštu Žagar, Tomažu in Manji Steblovnik, ki smo večkrat mesečno oblikovali pozno v noč in usklajevali naš nov rejski program, ter prihodnost našega združenja.

 

Star slovenski pregovor pravi, da v nesreči spoznaš pravega prijatelja, so vzponi in padci, sedem slabih  in sedem dobrih let. Jaz lahko rečem samo to, da sem ob prevzemu vodenja združenja spoznal, da veliki ljudje kljub temu, da se jim je morda nekoč naredila krivica, so še vedno pripravljeni nesebično pomagati združenju v korist našega plemenitega konja in ohranjati interese članov združenja.

 

Ponosen sem na vas,

Jože Štrubelj, predsednik SZRKPH-PRO