ČLANSTVO .

Redni član Združenja je lahko vsaka fizična oseba, državljan Republike Slovenije ali pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, ki:

Pristopna izjava

Pravice rednih članov Združenja so:

Pravice rednih članov Združenja so: