Oglasna deska

prostor za vaš oglas  .


 

VABILO

SPOŠTOVANI!

 

Vljudno vabljeni na Redni občni zbor SZRKPH-PRO, ki bo v nedeljo 19. Marca 2023, s pričetkom ob 9.00 uri, v Gostilni Repnik, Vrhpolje 186, Kamnik.

 

Predlagan dnevni red:

 

1. Otvoritev in pozdrav;

2. Pozdrav gostov;

3. Imenovanje: delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev;

4. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti občnega zbora;

5. Poročila V. D predsednika, strokovne vodje, blagajnika, nadzornega odbora in častnega razsodišča;

6. Razprava in potrditev podanih poročil ter zaključnega računa za leto 2022;

7. Seznanitev z odstopi in razrešitev predsednika ter ostalih voljenih organov združenja;

8. Volitve predsednika in organov združenja za novo 5-letno obdobje;

9. Program dela in finančni plan za leto 2023;

10. Potrditev predloga osnutka spremembe-dopolnitev pravil     (pravnega akta združenja) (osnutek bo objavljen na uradni spletni strani združenja HAFLINGER-SLOVENIJA.SI, 5 dni pred občnim zborom na oglasni deski

11. Potrditev osnutka novega Rejskega programa usklajenega z Evropsko direktivo; ( osnutek bo objavljen na uradni spletni strani združenja HAFLINGER-SLOVENIJA.SI, 5 dni pred občnim zborom na oglasni deski

12. Imenovanje rejca leta 2023-Sejem Agra 2023

13. Odbira žrebčkov v žrebetišče 2023

14. Prodaja Žrebcev iz pripustnih postaj 2023

15. Državna razstava 2024

16. Razno.

 

Vljudno naprošamo vse člane združenja SZRKPH-PRO za zanesljivo udeležbo.

 

Ljubljana, 16.2.2023

 Jože Štrubelj V.D,

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Pomembno obvestilo!Obveščamo vas, da se je pri konjih ponovno
 pojavil tako imenovan virus herpes (tipa 1 in 4) Poginilo je nekaj konjev, opaziti pa je tudi večje število abortusov oz. zvrgavanja kobil.
 
Virus herpes se prenaša s konjskimi izločki direktno med konji, lahko pa tudi preko izločkov (slina,urin,kri...), ki ostanejo na oblačilih ter obutvah.
 
Glede na situacijo vam odsvetujemo obiske drugih rejcev in hlevov.
 
 
Edina zaščita proti bolezni je cepljenje