New-style-o

N-linija

Osnovni podatki

 • Življenjska številka: 040 005 52-30087-21
 • Datum rojstva: 23.05.2021
 • Barva: Svetlogrivi lisjak
 • Oblika pripusta: Naravni pripust
 • Lastnik: PRO Haflinger Slovenija, 1000 Ljubljana
 • Rejec: 

Pripustna postaja

 • Miha Skubic
 • Šentvid pri Stični 1, 1296 Šentvid pri Stični
 • Kontakt:
  Tel.: +386 (0)51 302 831
  E-mail: 
  Splet:

Poreklo


O: Newlook 040 003 82-00311-02
L., M: Feima 040 005 52-01393-06
L., 


Rejski dosežki

 • Razstava žrebet: 
 • Licenciranje: 
 • Mere: 
 • Delovni test: